دفتر مرکزی: مشهد، راهنمایی 5/1، پلاک 1، طبقه سوم

شهرک صنعتی :
​​​​​​​مشهد ، بزرگراه آسیایی ، رو به روی فاز یک شهرک صنعتی توس ، شهرک فناوری واحد 209/2​​​​​​​
​​​​​​​
آدرس انبار : مشهد ، جاده مشهد قوچان ، منزل آباد 

​راههای ارتباطی 

farafouladgroup@gmail.com
info@ff-gp.com

(021) 28427679
(051)38417809 

09921575685
09921576686
051-38403610

t.me/farafouladbartar
t.me/ffbpexport

@farafoulad_parsian
@farafoulad_export