آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن (Direct Reduced Iron) بدست آمده و طی عملیات احیای بی واسطه ، بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف می‌گردد.
در این روش گندله سنگ آهن که دارای عیار 67% می‌باشد ، احیا گردیده و حاصل آن این محصول می‌شود که گاهی در برخی از موارد(گندله متخلخل) نامیده می‌شود.
​​​​​​​این محصول پس از ذوب و احیا در فولاد سازی،در فرآیند ریخته گری به شکل محصولات مورد نیاز در می‌آید و به سه شکل اسلب (تختال) ، بیلت (شمش) و میلگرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.