ما به دنبال چالش تفکری نو در صنعت فولادیم

تامین کننده مواد اولیه صنایع فولاد که با بهره گیری از توانمندی نیروی متخصص و جوان خود توانسته ضمن تامین مواد اولیه صنایع ذوب و نورد فولاد ، به توزیع مقاطع

ساختمانی و خرید و فروش در این زمینه اقدام نماید و با فراهم آوردن سبد کامل از محصولات فولادی به چرخش بهتر این صنعت کمک نماید .
​​​​​​​ شرکت فرا فولاد ، شما صاحبان کسب و کار و تولید را به چالش تغيير نگاه سنتی به نوآوری در بهره برداری از منابع در اختیار و فرآیندهای زنجيره خلق ارزش دعوت می کند .

​فرافولاد برتر پارسیان​​​​​​​

​​FARAFOULAD BARTAR PARSIAN​​​​​​​

فرافولاد پارسیانfarafoulad parsian