رشد کم سابقه نسبت قیمت آهن اسفنجی به شمش فولاد در بورس کالا

عواقب ناترازی گاز در صنعت فولاد با افزایش قابل توجه نسبت قیمت آهن اسفنجی به فولاد به سطوح کم‌سابقه‌ای نمایان شد.

معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا به علت کمبود عرضه ناشی از قطعی گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی از ابتدای آبان‌ماه با افزایش رقابت قابل توجهی همراه بود. این موضوع در هفته آخر آذر منجر به افزایش قیمت نسبت آهن اسفنجی و شمش فولاد به عدد کم‌سابقه ۷۷درصد شده است. موضوعی که به زعم کارشناسان منجر به کاهش حاشیه سود صنعت فولاد و عدم صرفه اقتصادی صادرات فولاد خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ از ابتدای آبانماه ۷۵ درصد گاز واحدهای آهن اسفنجی صنعت فولاد قطع شده است؛ این درحالی است که سال گذشته فولادی‌ها به صورت پلکانی با کاهش ۴۰ تا ۵۰درصدی کاهش گازرسانی مواجه بودند. طی هفته نخست دی‌ماه اما معاملات آهن اسفنجی به دلیل افزایش رقابتی که داشت، ابطال شد. آهن اسفنجی در هفته آخر آذرماه  با ۳۸ درصد رقابت معامله شد، این درحالی بود که در ۵ ماه اخیر آهن اسفنجی هیچگاه بالاتر از ۱۸ درصد در آبان سال جاری معامله نشده بود.

مشاهده شده که معاملات ابطال شده هفته‌اخیر آهن اسفنجی با میانگین قیمت 12 تا 13هزار تومان صورت گرفت.

فردای اقتصاد