آمارهای بانک مرکزی: بهار امسال حتی بیشتر از کل ۱۲ ماه پارسال، فرارِ سرمایه از ایران اتفاق افتاده.

خروج سرمایه در بهار سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده که پس از بهار سال ۱۳۹۰، با ۱۱.۳ میلیارد دلار خروج سرمایه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین آمار تراز پرداخت‌های بانک مرکزی که در نماگرهای اقتصادی منتشر می‌شود، بهار امسال با خروج سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری مواجه بوده‌ایم. خروج سرمایه با افزایش تقاضای ارز منجر به فشار مضاعف بر بازار ارز شده و لذا باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. 

تنها سالی که از سال ۱۳۸۴ با خروج سرمایه بهار امسال قابل مقایسه است، سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ است که سالی است که تحریم‌ها اعمال شد. از اوایل سال ۱۳۸۹ زمزمه‌های تحریم‌های گسترده علیه ایران شنیده شد. از همان زمان خروج سرمایه عظیم از ایران آغاز شد که باعث شده رکورد خروج سرمایه در کل سال در سال ۸۹ زده شود که معادل ۲۵ میلیارد دلار در کل سال بود. بهار سال ۹۰ نیز به دنبال رکوردزنی سال ۸۹، رتبه اول خروج سرمایه را به خود اختصاص داد که تنها سالی است که خروج سرمایه فصل اول آن از امسال بیشتر است. در فصل بهار سال ۹۰، ۱۱.۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. پس از آن بیشترین خروج سرمایه سال متعلق به امسال با ۱۰ میلیارد دلار است. 

شرایط کنونی نیز اگر مانند همان زمان‌ها باشد، حاکی از آن است که امسال هم خروج سرمایه بالایی را تجربه کنیم. شایان توجه است که در سال‌هایی که رفع تحریم شدیم نیز خروج سرمایه به شدت افزایش یافت. در واقع خروج سرمایه عموما تحت تاثیر انتظارات افراد از افزایش نرخ دلار بوده است. طی ۴ سال اخیر که تورم لحظه ای آرام نگرفت، خروج سرمایه همواره رقم بالایی بود و با توجه به افزایش خرید ارز در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که افزایش خروج سرمایه ادامه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید در سالهای اخیر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی است. بسیاری از تولیدات حتی توانایی پرداخت برای نگهداری دستگاه‌های صنعتی خود را ندارند. افزایش خروج سرمایه نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری داخلی است که تبعات آن کاهش تولید و بهره‌وری در سال‌های آتی خواهد بود./فردای اقتصاد